SDG – Ciljevi održivog razvoja

Prikaz svih SDG ciljeva 1 Svijet bez siromaštva 2 Svijet bez gladi 3 Zdravlje i blagostanje 4 Kvalitetno obrazovanje 5 Rodna ravnopravnost 6 Čista voda i sanitarni uvjeti 7 Pristupačna energija iz čistih izvora 8 Dostojanstven rad i ekononomski rast 9 Industrija, inovacije i infrastruktura 10 Smanjenje nejednakosti 11 Održivi gradovi i zajednice 12 Održiva potrošnja i proizvodnja 13 Odgovor na klimatske promjene 14 Očuvanje vodenog svijeta 15 Očuvanje života na zemlji 16 Mir, pravda i snažne institucije 17 Partnerstvom do ciljeva

Plan održivog razvoja do 2030. godine, koji su usvojile sve države članice Ujedinjenih naroda 2015., daje zajednički plan za mir i prosperitet za ljude i planetu, sada i u budućnosti. Ukupno 17 globalnih Ciljeva održivog razvoja (SDG/ Sustainable Development Goals) poziv su na djelovanje svim zemljama – siromašnim, bogatim i sa srednjim dohotkom – za promovisanje prosperiteta uz zaštitu planete. Oni prepoznaju da iskorjenjivanje siromaštva mora ići ruku pod ruku sa strategijama koje grade ekonomski rast i rješavaju niz društvenih potreba uključujući obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i mogućnosti zapošljavanja, dok se bore protiv klimatskih promjena s ciljem zaštite okoliša.

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030. kao mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje. Stoga je 2021. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo dokument Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Ovaj dokument su prethodno usvojile vlade Federacije BiH, Republike Srpske te Brčko distrikta BiH.

Agenda 2030. i ciljevi održivog razvoja se zasnivaju na tri principa:

  • univerzalnost – posvećenost svih zemalja održivom razvoju u svim kontekstima,
  • integracija – Agenda 2030. prepoznaje međusobne veze između svih aspekata održivog razvoja, što znači da je ravnomjerniji ekonomski rast, kroz zaštitu okoliša i prirodnih resursa, put za stvaranje ravnopravnijeg društva,
  • niko ne smije biti isključen – razvoj može biti održiv samo ako za cilj ima višedimenzionalne uzroke siromaštva i nejednakosti, kao i diskriminaciju u svim oblicima.

U skladu sa zahtjevima Agende 2030. i obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela, Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini utvrđuje i konkretne podciljeve kao i indikatore putem kojih će se mjeriti napredak. Okvir će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini, uključujući Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, te Brčko Distrikt BiH.

Izrada dokumenta Okvir za Ciljeve održivog razvoja u BiH podržana je u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora, kojeg finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini možete preuzeti OVDJE.