Automobilska industrija

Industrija automobila je već dugo suočena s izazovima u pogledu njenog uticaja na okoliš ali sada društveni i upravljački faktori dolaze u prvi plan, posebno kako megatrendovi povezanih, autonomnih, dijeljenih i električnih vozila (CASE) transformišu industriju. ESG će imati značajan uticaj na sve vodeće kompanije u automobilskoj industriji u narednih deset godina. Sektor automobilske industrije podložan je različitim certificiranjima i standardima koje kompanije moraju ispuniti kako bi pokazale svoju posvećenost održivosti. Neki od najnovijih ESG trendova u ovom sektoru su:

 • Električna vozila (EV): prelaz na električna vozila dobiva sve veći zamah u automobilskom sektoru, potaknut potrebom za smanjenjem emisija ugljika i borbe protiv klimatskih promjena. Mnogi veliki proizvođači automobila ulažu velike napore u EV i postavljaju ambiciozne ciljeve za elektrifikaciju svojih voznih parkova.

 • Održivi lanac opskrbe: automobilska industrija se sve više fokusira na stvaranje održivog lanca opskrbe kroz odgovorno nabavljanje sirovina, smanjenje otpada i promicanje etičkih praksi u lancu opskrbe.

 • Društvena odgovornost: kompanije iz automobilske industrije naglašavaju svoju društvenu odgovornost promicanjem raznolikosti i inkluzije, podržavajući svoje zajednice i poboljšavajući radne uslove za svoje zaposlenike i dobavljače.

 • Cirkularna ekonomija: koncept cirkularne ekonomije dobiva zamah u automobilskoj industriji, gdje kompanije nastoje smanjiti otpad i stvoriti zatvoreni sistem za materijale i proizvode. To uključuje upotrebu recikliranih materijala i stvaranje rješenja za kraj životnog vijeka vozila.

Sektor automobilske industrije suočava se s nekoliko ESG izazova koji predstavljaju prijetnju održivosti industrije. Ova industrija nije samo jedan od najvećih potrošača energije i resursa, već i značajno doprinosi emisiji stakleničkih plinova. Stoga je potreba za održivim poslovnim praksama postala ključno pitanje.

Primjeri ESG pokretača u automobilskoj industriji su:

 • Povećani fokus na smanjenje emisija: mnoge kompanije u automobilskoj industriji postavljaju ambiciozne ciljeve smanjenja emisija i izvještavaju o svom napretku u postizanju tih ciljeva.

 • Otkrivanje utjecaja lanca opskrbe: postoji sve veći pritisak na kompanije automobilske industrije da otkriju društvene i okolišne utjecaje svojih lanaca opskrbe, uključujući pitanja poput prisilnog rada, krčenja šuma i emisija ugljika.

 • Naglasak na različitosti i inkluziju: kompanije u automobilskoj industriji prepoznaju važnost različitosti i inkluzije u vođenju poslovanja i izvještavaju o svojim naporima za promicanje različitosti i inkluzivnije radne snage.

 • Integracija ESG-a u poslovnu strategiju: vodeće kompanije radije integrišu ESG u svoje osnovne poslovne strategije, umjesto da održivost tretiraju kao zasebno pitanje.

 • Nezavisno ESG izvještavanje: investitori i druge interesne grupe (stakeholders) sve više naglašavaju potrebu za obezbjeđenjem nezavisnog  ESG izvještavanja kako bi se osigurala tačnost i pouzdanost informacija koje se objavljuju.

 • Upotreba tehnologije: mnoge kompanije koriste tehnologiju za pojednostavljivanje svojih procesa izvještavanja o ESG-u, uključujući upotrebu softvera i alata za analizu podataka.

 • Saradnja i partnerstva: kompanije sve više surađuju sa dioničarima kako bi se riješili složenih izazova održivosti, poput klimatskih promjena i prelaza na električna vozila.

Izvještavanje o ESG-u u automobilskoj industriji odražava priznanje važnosti održivosti u vođenju dugoročnog poslovnog uspjeha i posvećenost transparentnosti i odgovornosti u rješavanju ključnih izazova održivosti. 

Automobilska industrija je u posljednjim godinama pod uticajem sve većeg pritiska da se obračuna s problemima okoliša te društvenim i upravljačkim (ESG) izazovima. Kao rezultat toga, izvještavanje o ESG-u postaje ključni problem za kompanije u ovoj industriji. Glavni izazovi su:

 • kompleksnost i globalni lanac opskrbe,
 • nedostatak standardizacije u ESG izvještavanju,
 • nedostatak konzenzusa o tome koji ESG parametri su najvažniji za automobilsku industriju,
 • ESG izvještavanje zahtijeva posebne ljudske resurse,
 • kvaliteta i dostupnost podataka za obradu za potrebe ESG izvještavanja,
 • regulative,
 • potreba za nezavisnom potvrdom i verifikacijom ESG izvještavanja.

Proizvođači automobila sve više promovišu ESG kao centralni dio svojih vrijednosti. Pritisak sa kojim se ova industrija susreće je veliki kako iznutra tako i izvana. Vlade su donijele zakone kojima se zabranjuje prodaja vozila s unutrašnjim sagorijevanjem (ICE) i hibridnih vozila u fazama tokom sljedeća dva desetljeća, dok su prosječni standardi emisija štetnih plinova u EU postali stroži. Osim toga, proizvođači automobila međusobno se takmiče u brzini implementacije strategija održivosti.

Značajan izazov je upravljati tranzicijom na profitabilan način, jer bez toga inovacije i opstanak neće biti mogući, bez obzira na snagu ESG referenci. Nisu sve kompanije u istom položaju kada su u pitanju sposobnosti i ulaganja u ključne teme koje su najvažnije za njihovu industriju. Razumijevanje načina na koji su kompanije pozicionirane i rangirane u najznačajnijim temama mogu biti vodeći indikator za njihovo buduće poslovanje i poziciju na tržištu.

Prema GlobalData’s izvještaju, ESG in Automotive, vodeći u industriji po pitanju ESG su: BMW, Tesla, Geely, and Hyundai Motor. 

U julu 2020. godine, BMW je objavio svoj desetogodišnji plan do 2030., kojim namjerava smanjiti emisije CO₂ po vozilu za najmanje 33% u rasponima 1 do 3 od bazne 2019. godine.

Do 2030. godine, najmanje 50% globalne prodaje BMW-a trebalo bi biti od prodaje potpuno električnih modela a očekuje se da će potpuna ugljična neutralnost biti postignuta 2050.

Grupa također tvrdi da od 2020. njezini proizvodni pogoni širom svijeta dobivaju 100% električnu energiju iz obnovljivih izvora. U BMW ističu da su njihovi proizvodni pogoni i lokacije postale neto ugljično neutralne od 2021. godine.

BMW je smanjio količinu kobalta u svojim katodama baterija na manje od 10%, dok njegovi električni motori više ne zahtijevaju upotrebu rijetkih zemljanih metala.

Prema informacijama navedenim u Hyundaijevoj Strategiji 2025., kompanija cilja na 8% do 10% tržišnog udjela električnih vozila (EV) do 2040. i prodaju 560.000 baterijskih EV-a godišnje do 2025. godine.

Namjeravaju ponuditi potpuno elektrificiranu liniju na glavnim tržištima do 2040. Kao i drugi japanski proizvođači automobila, ova strategija uključuje vozila na gorive ćelije uz električnu bateriju.

Hyundai je član Hydrogen Council, globalne koalicije vodećih energetskih, transportnih i industrijskih kompanije koje se koncentriraju na korištenje vodika.

U maju 2021. godine, kompanije je najavila ulaganje od 7,4 milijarde dolara u buduću proizvodnju ( mobilty manufacturing ) u SAD-u, od čega će se dio koristiti za električna vozila i vozila na vodik.

U septembru 2020. godine, Hyundai je najavio partnerstvo s proizvođačem baterija SK Innovation za razvoj “ekosistema industrije električnih baterija”, uključujući fokus na ponovnu upotrebu i recikliranje baterija.