Pravila korištenja

Svrha portala

Stranica je namijenjena pružanju informacija, obrazovanju i podizanju svijesti javnosti o temama vezanim za okoliš, društveni aspekt i upravljanje (ESG). Cilj nam je potaknuti konstruktivnu raspravu i educirati korisnike o važnosti ESG principa u poslovanju i društvu.

Uslovi korištenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj stranici isključivo su informativnog karaktera. Informacije koje Udruženje “Korisno” (email: esgkorisno@gmail.com) objavljuje na stranici smatraju se tačnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Udruženje “Korisno” može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na stranici. Informacije date na stranici ne treba tumačiti kao savjete za donošenje odluka bilo koje vrste. Ukoliko postoje nejasnoće prilikom upotrebe stranice, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: esgkorisno@gmail.com.

Registracija i korisnički račun

Registracija na stranicu nije obavezna za pristup osnovnim informacijama. Međutim, za sudjelovanje u raspravama, komentiranje članaka i pristup određenim funkcijama, potrebna je registracija. Korištenjem naše stranice garantujete tačnost podataka koje pružate tokom registracije.

Ponašanje korisnika

Molimo vas da se pridržavate etičkih standarda i poštujete druge korisnike. Zabranjeno je objavljivanje uvredljivog, neprimjerenog ili nezakonitog sadržaja. Administratori zadržavaju pravo ukloniti takav sadržaj i suspendirati ili ukinuti korisničke račune koji krše ova pravila.

Vlasništvo

Kompletan sadržaj, odnosno tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na stranici su autorsko pravo ili vlasništvo Udruženja “Korisno” ili su postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nosioca prava. Nije dopušteno neovlašteno kopiranje, distribucija ili korištenje sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja.Udruženje “Korisno” će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA STRANICE www.esgkorisno.ba BEZ DOZVOLE IZDAVAČA. Osobito je zabranjeno korištenje stranice na način da se pristup istoj može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranica i njene podstranice otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet stranice osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja Udruženja “Korisno”.

Izuzeće od odgovornosti

Upotrebom stranice ste saglasni da koristite istu na sopstvenu odgovornost. Udruženje “Korisno” niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Udruženja “Korisno” u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju platforme nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu,
indirektnu ili posljedičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem stranice ili njenog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna, čak i pored nečijeg upozorenja da šteta može nastati.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Stranica sadrži linkove drugih internet stranica čiji vlasnik ili korisnik nije Udruženje “Korisno”. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Udruženje “Korisno” ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbijednost ovih stranica. Udruženje “Korisno” ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet stranicama. Ako uspostavite vezu sa takvim internet stranicama preko linka na našoj stranici, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Udruženja “Korisno”.

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na stranici putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristit će Udruženje “Korisno” u skladu sa politikom privatnosti stranice. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na stranicu, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Udruženje “Korisno” zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup stranici ili nekom njegovom dijelu bez prethodnog upozorenja.

Promjena/revizija uslova korišćenja

Kontakt

Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s Pravilima korištenja, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail: esgkorisno@gmail.com.