Trendovi i izvještavanje

Pisanje izvještaja

IZVJEŠTAJ O UPRAVLJANJU ODRŽIVOSTI – ŠTA I KAKO?

Izvještaj o upravljanju održivosti je interni i eksterni dokument koji kompanije koriste kako bi na transparentan način komunicirale svoje aktivnosti u okviru održivosti, društveno odgovornog poslovanja te utjecaj na zajednicu i okoliš. Na generalnom nivou ovaj nefinansijski izvještaj se može podijeliti u 4 oblasti: ekološki utjecaj, etički utjecaj i zaposlenici, filantropski utjecaj te ekonomski utjecaj na zajednicu u kojoj kompanija posluje. 

Izvještaj o upravljanju održivošću je način na koji organizacija komunicira svoju misiju, napore i rezultate vanjskim i unutarnjim interesnim grupama/ stakeholders. Uz zaposlenike, donositelje odluka i dioničare, to uključuje kupce, lokalnu zajednicu i društvo u cjelini.

SMJERNICE ZA ESG IZVJEŠTAVANJE

ESG izvještavanje se odnosi na proces otkrivanja ekoloških, društvenih i upravljačkih performansi organizacije. To uključuje prikupljanje relevantnih podataka, mjerenje ključnih indikatora i predstavljanje ovih informacija u standardiziranom formatu. Cilj ESG izvještavanja je pružiti interesnim grupama (stakeholders) sveobuhvatan uvid u napore kompanije za održivost i njihov utjecaj na društvo.

Ispunjavanje očekivanja interesnih grupa: potrošači, investitori, zaposleni i regulatori sve više zahtjevaju transparentnost kada su u pitanju prakse održivosti organizacije. Kroz u ESG izvještavanje, kompanije pokazuju svoju posvećenost odgovornim poslovnim praksama i grade povjerenje sa svojim interesnim grupama. ESG izvještavanje omogućava kompanijama da identifikuju potencijalne rizike povezane sa ugrožavanjem životne sredine ili društvenim problemima koji mogu uticati na njihovu dugoročnu održivost.

Mnogi investitori uzimaju u obzir ESG faktore kada donose odluke o ulaganju. Pružajući jasne i pouzdane informacije putem ESG izvještaja, kompanije mogu privući društveno odgovorne investitore koji daju prioritet održivim investicijama.

Definišite svoje ciljeve: počnite tako što ćete identifikovati zašto želite da se uključite u ESG izvještavanje. Bilo da ste vođeni regulatornim zahtjevima ili zahtjevima interesnih grupa (stakeholders), jasno definisanje ciljeva pomoći će vam da se fokusirate na relevantne metrike i indikatore.

Provedite procjenu materijalnosti: odredite koja pitanja ESG-a su najvažnija za vaše poslovanje. Ovo uključuje identifikovanje tema koje imaju najznačajniji utjecaj na dugoročnu vrijednost vaše organizacije i interese dioničara.

Postavite ciljeve i metriku: uspostavite jasne ciljeve i mjerljive metrike za svaki materijalni problem identifikovan u prethodnom koraku. Ovo će vam omogućiti da pratite napredak tokom vremena i uporedite se sa kompanijama iz te industrije.

Prikupite podatke: implementirajte sisteme i procese za prikupljanje tačnih i pouzdanih podataka koji se odnose na vaš ESG učinak. 

Izvještavajte i komunicirajte: predstavite ESG učinak na jasan, koncizan i standardiziran način. Koristite okvire kao što su Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI) ili Odbor za računovodstvene standarde održivosti (SASB) kako biste osigurali dosljednost i uporedivost podataka.

PodravkaLink

Lidl: Link

OTP bankaLink

Blue Sun hoteli: Link Link