Energetski sektor

Vjetroelektrane

Rješavanje ESG pitanja (okoliš, društvo i upravljanja) sve je više egzistencijalno pitanje za mnoge kompanije u energetskom sektoru. Kako vlade širom svijeta postavljaju ciljeve neto nule do 2050. godine, to kompanije moraju prilagoditi svoje poslovne modele i uskladiti ih sa ciljevima smanjenja CO2 emisija.

Resursi u energetskim kompanijama variraju. Sposobnost svake kompanije da usmjeri ili provede ESG inicijative je različita, a pritisak ulagača razlikuje se među kompanijama i podsektorima industrije. Savjet kompanijama je da razlože akornim ESG, razmotre šta već rade unutar svakog od ova tri područja, te dokumentuju i komuniciraju konkretne aktivnosti interesnim grupamaKompanije bi trebale razviti jasne i razumne ciljeve unutar svakog područja te implementirati kontrole kako bi osigurale napredak prema tim ciljevima. 

Iako ESG nije ograničen na pitanja okoliša, trenutna pažnja medija i šire javnosti o klimatskim promjenama i dekarbonizaciji znači da je energetski sektor, koji uključuje neke od najvećih emitenata, pod lupom. U nastavku pet trendova povezanih sa energetskim sektorom:

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) napominje u svojim preporukama, koje slijede stotine organizacija, da bi kompanije trebale razmotriti tranzicijske rizike povezane s političkim, pravnim i tehnološkim promjenama koje će doći s postizanjem privrede s nižim udjelom CO2. To može uključivati zamjenu izvora energije s visokim udjelom CO2 alternativama kao što su: hidroenergija, hidrotermalna voda, sunce i vjetar. 

Prelazak na strategiju s nižim udjelom CO2 ne događa se preko noći. Međutim, kompanije koje se temelje na fosilnim gorivima i transportna industrija, koje su među onima koji se suočavaju s najvećim tranzicijskim rizicima, sada identifikuju klimatske rizike i prilike. Neki su javno postavili ciljeve za neto nulte emisije. 

Procijenite ono što je bitno za vaše interesne grupe, provedite analize najboljeg, osnovnog i najgoreg scenarija klimatskih utjecaja, procijenite potencijalne opasnosti ili koristi od provođenja strategija kao što je kompenzacija CO2 i odredite kako ćete izvještavati i komunicirati svoj rad.

Mreže dobavljača energijom moraju izdržati promjene u prioritetima u globalnim operacijama, bilo da se radi o poticanju energetske učinkovitosti, isplativosti, pouzdanosti ili nižeg CO2. Saradnja je ključna za mapiranje lanaca dobavljača, kako za prikupljanje informacija za ESG otkrivanje tako i za prepoznavanje ranjivosti.

Naftne, plinske i komunalne kompanije reaguju na volatilnost na robnim tržištima. Donosioci odluka o održivom finansiranju procjenjuju raspodjelu kapitala koja ima uravnotežen pristup uključivanju obnovljivih izvora energije i čišće energije u poslovne portfelje. Ali ne slijede svi proizvođači energije istu strategiju niti se odriču fosilnih goriva. Pristup ESG podacima u stvarnom vremenu prikupljenim iz cijele vaše organizacije pomoći će vam da ostanete u igri.

Kompanije s višim ESG rezultatima i ocjenama obično imaju niži trošak kapitala, prema MSCIju, investicijskoj istraživačkoj kompaniji. Te kompanije imaju niža dugovanja i manju izloženost sistemskim rizicima. Ovo je posebno važno jer kreditori izdaju kredite s promjenjivim stopama na temelju toga jesu li ESG ciljevi ispunjeni ili naplaćuju više kamate kompanijama s nižim ESG rangiranjem ili ocjenama. Neke ESG agencije za ocjenjivanje i rangiranje vas mogu ocijeniti na osnovu javno dostupnih informacija, čak i ako ih niste sami kreirali. S toga je bolje da vi ispričate i podijelite svoju priču o ESG inicijativama. 

„Generalne probe“ za usklađenost sa ESG mandatornim pravilima mogu vam pomoći da se pripremite kada regulatori usvoje konačna pravila. Pregledajte predložena pravila, identifikujte podatke koje već prikupljate i koje podatke još trebate prikupiti za usklađenost te mapirajte procese za pregled, izvještavanje i osiguranje podataka. Implementirajte ESG softver za izvještavanje koji će vam olakšati prikupljanje podataka ili izradu izvještaja.