Prednosti primjene ESG-a za mala i srednja preduzeća

Staklena zgrada u zelenilu

Potrošački trendovi otkrivaju da se potrošači sve više opredjeljuju za proizvode kompanija koje vode brigu o okolišu. Čak i male promjene mogu pomoći da se kompanije pomjere ka zelenijoj budućnosti. Usvajanje strategije održivosti i stavljanje održivih praksi i politika u srce poslovanja kompanije može rezultirati značajnim poslovnim prednostima, uključujući uštedu troškova i poboljšanu reputaciju.

Praksa kompanija koje su već implementirale neke od ESG principa pokazala je sljedeće:

  • Potrošači su sve više ekološki svjesni, što znači da usvajanje održive strategije može povećati vašu reputaciju i dati vam konkurentsku prednost u odnosu na druge kompanije.
  • Mala i srednja preduzeća koja ne poštuju ekološke standarde, kao što je ISO 14001, mogu se naći u situaciji da neće moći ispuniti regulatorne ili ugovorne zahtjeve.
  • Manje otpada često može biti rezultat efikasnijih proizvodnih procesa, poboljšanja efikasnosti i smanjenja troškova skladištenja i obrade viška otpada.
  • Čak i ako još niste napravili korak da budete „zeleniji“, kreiranje plana za to u budućnosti može privući investitore.
  • Potreba da se bude održiviji može pokrenuti nove načine rada, nove procese i proizvode što će u konačnici povećati efikasnost, otvoriti alternativna tržišta za poslovanje i privući nove kupce.