Certifikacija

Kvaka kao znak uspješno završene certifikacije

Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve. Više informacija o certifikatima koje je poželjno imati kada su u pitanju ESG aktivnosti malih i srednjih preduzeća, te o različitim certifikatima na temu ESG možete pronaći na sljedećem linku.