Administrator

Zeleni list sa simbolima reciklaže, električnog vozila, vjetroelektrana

Šta je ESG?

ESG je akronim od riječi „Enviromental, Social and Governance“ („okolišno, društveno i korporativno upravljanje“) te označava tri ključne oblasti koje bi se trebali uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja kompanije.

Pročitajte više