Ekoproizvod: poslovanje na principima urbane poljoprivrede

Organska hrana ili proizvodi iz ekološkog uzgoja sve više ulaze u našu svakodnevicu. Ekološki uzgojena hrana je ona koja tokom uzgoja, proizvodnje, tvorničke obrade i skladištenja nije podvrgnuta tretiranju sintetičkim pesticidima i herbicidima, kao ni drugim umjetnim hemijskim sredstvima. Ekološka hrana ne sadrži genetski modificirane sirovine, a cilj joj je održivi sistem poljoprivrede. 

Ekoproizvod je proizvod s 95 posto ili više ekoloških sastojaka. Preostalih pet posto ostavlja se za slučaj onečišćenja iz atmosfere, poput kiselih kiša ili pesticida donesenih vjetrom sa obližnjeg imanja i slično. Zanimljivo je i da u ovih pet posto ulazi na primjer bijeli rafinirani šećer.

U našoj zemlji se jedan broj poduzetnika okreće proizvodnji organske hrane prepoznavajući taj segment kao tržišnu nišu. Jedan od takvih je i Greens d.o.o., prvo preduzeće u BiH za proizvodnju mikropovrća, klica, začinskog bilja i jestivog cvijeća.  Greens poslovanje se zasniva na principima urbane poljoprivrede te posjeduje OK certfikat što garantuje da se cjelokupan proces proizvodnje odvija isključivo na organskim principima. 

Ovo preduzeće svoje aktivnosti bazira na principima socijalnog poduzetništva i odličan je model za uključivanje osoba sa invaliditetom i drugih marginaliziranih grupa u proces zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, a ujedno zadovoljava potrebe savremenog čovjeka za zdravom hranom. Greens svu dobit ponovno investira u osposobljavanje i zapošljavanje novih kadrova osoba s invaliditetom, te novu proizvodnju i rast preduzeća. 

Šansa je to za novi život osoba sa invaliditetom a ovakav model Greens je uspostavio sa Savezom SUMERO koji osobama sa invaliditetom omogućava inkluziju u društvo i kontinuirano radi na deinstitucionalizaciji ovog segmenta društva. U prošloj godini je kroz edukaciju o urbanoj organskoj proizvodnji bilja prošlo 60 osoba sa invaliditetom. Greens tokom sezone zapošljavaju 8 osoba sa invaliditetom, 3 sa punim radnim vremenom i 5 na povremenim sezonskim poslovima.