Ugljični otisak e-mail poruka 

Email

E-mail komunikacija, iako se čini bezopasnom, značajno doprinosi emisiji ugljen dioksida zbog energije potrebne za napajanje servera i data centara. Svaka e-mail poruka, ovisno o njenoj dužini i sadržaju, proizvodi određenu količinu CO2. Tako spam email generiše oko 0,03 grama CO2, kratki email 0,2 do 0,3 grama dok dugi e-mail generiše čak 17 grama CO2.

Sa preko 300 milijardi e-mailova poslanih dnevno širom svijeta, emisija CO2 iz email komunikacije dostiže oko 2 miliona tona godišnje. Ova brojka je ekvivalentna emisijama koje proizvede 1,5 miliona automobila tokom jedne godine.

Postoji nekoliko načina kako korisnici mogu smanjiti svoj ugljični otisak vezan za email komunikaciju:

  1. Brisanje nepotrebnih e-mailova: redovno čišćenje inboxa i brisanje starih, nepotrebnih poruka, može smanjiti količinu podataka koje serveri moraju pohranjivati i obrađivati;
  2. Ograničenje priloga koji se šalju mail-om: slanje manjih i kompresovanih priloga,  umjesto velikih datoteka, može značajno smanjiti potrošnju energije;
  3. Korištenje ekološki prihvatljivih email provider-a: biranje pružatelja email usluga koji koriste obnovljive izvore energije za napajanje svojih centara podataka;
  4. Održavanje urednog inbox-a: organizacija e-mailova u foldere i njihovo redovno arhiviranje također mogu doprinijeti smanjenju potrošnje energije.

Digitalna održivost postaje sve važnija tema u današnjem svijetu. Mali koraci, kao što su smanjenje broja emailova i optimizacija njihovog sadržaja, mogu imati značajan utjecaj na globalno smanjenje emisija CO2.