Izazovi za implementaciju CSRD: kvalitet i dostupnost podataka 

Prema novom istraživanju koje je provela kompanija PwC, otprilike tri četvrtine kompanija koje se pripremaju za izvještavanje u skladu s Direktivom o izvještavanju o korporativnoj održivosti EU (CSRD), kažu da intenzivno rade na integraciji dodatnih održivih aktivnosti u svoje kompanije – od poboljšanja ekoloških performansi do detaljnijeg izvještavanja o održivosti. Prema nalazima istraživanja, kvalitet i dostupnost podataka jedni su od najvećih prepreka u implementaciji CSRD-a. Skoro tri četvrtine kompanija nastavlja da koristi standardne excel tabele za izvještavanje o održivosti.

CSRD predstavlja unaprjeđenje EU Direktive o nefinansijskom izvještavanju

Za ovaj izvještaj (Globalno CSRD istraživanje 2024.), PwC je anketirao više od 540 rukovodilaca i viših profesionalaca u više od 30 zemalja u kompanijama koje se spremaju izvještavati prema CSRD direktivi, uključujući 60% u kompanijama sa sjedištem u EU. Više od polovine kompanija uključenih u istraživanje imalo je prihode veće od milijardu dolara, a 57% planira da počne sa izvještavanjem o svojim aktivnostima u 2024. prema CSRD-u po prvi put 2025. godine.

CSRD predstavlja značajno unaprjeđenje Direktive EU o nefinansijskom izvještavanju (NFRD), prethodnog okvira za izvještavanje o održivosti EU. Nova direktiva o kojoj smo već pisali na našoj platformi, odnosi se na oko 50.000 kompanija dok je NFRD obuhvatala njih oko 12.000.

Direktiva CSRD definiše uvođenje detaljnijih zahtjeva za izvještavanje u dijelu uticaja na životnu sredinu, ljudskih prava i socijalnih standarda te rizika vezanih za održivost. Obaveza izvještavanja prema CSRD-u je stupila na snagu početkom 2024. godine. Odnosi se na velika preduzeća od javnog interesa sa preko 500 zaposlenika, zatim kompanije sa više od 250 zaposlenih ili 40 miliona eura prihoda te mala i srednja preduzeća koja kotiraju na berzi.

Prednosti izvještavanja za kompanije

Istraživanje je pokazalo da je većina kompanija uvjerena da će biti spremna da izvještava u skladu sa CSRD-om kada se to od njih bude zahtijevalo. Očekuje se da će 97% kompanija početi s izvještavanjem 2025. godine a njih 93% u 2026. Kompanije su sigurne u svoje mogućnosti izvještavanja o temama održivosti o kojima već izvještavaju,  kao što su radna snaga (96%) i klimatske promjene (94%). Međutim, kada govorimo o manje poznatim temama CSRD-a, na primjer o biodiverzitetu, njih 62% su mišljenja da mogu ispuniti takve zahtjeve izvještavanja .  

Studija je pokazala da kompanije očekuju niz koristi od svojih napora u vezi s izvještavanjem o održivosti, pri čemu je otprilike polovina navela očekivane koristi kao što su bolji učinak na životnu sredinu, poboljšan angažman sa interesnim grupama i smanjenje rizika. Jedan od ključnih nalaza izvještaja je da kompanije koje su napredovale u pripremi za izvještavanje u 2025., imaju veću vjerovatnoću da predvide koristi u svakoj kategoriji, posebno u vezi s finansijskim pogodnostima. Na primjer, 38% kompanija koje su obavezne da izvještavaju u 2025. predviđaju da će implementacija CSRD-a dovesti do rasta prihoda.

Iako se čini da su kompanije generalno uvjerene u svoju sposobnost da ispune CSRD obaveze, istraživanje je pokazalo da se i dalje suočavaju sa nizom izazova za svoje inicijative za implementaciju CSRD. Najčešća prepreka koju su kompanije navele je dostupnost i kvalitet podataka, pri čemu je 59% navelo ovaj faktor kao prepreku u velikoj ili veoma velikoj meri. Pored dostupnosti i kvalitete podataka kompanije navode i složenost lanca vrijednosti imajući u vidu da CSRD obavezuje kompanije da izvještavaju o uticajima, rizicima i prilikama na održivost u svim njihovim lancima vrijednosti.