Kako kompanija može doprinijeti ispunjenju cilja SDG 9

Živimo u dobu u kojem potrebe i obaveze kompanija svakodnevno evoluiraju – od ubrzanih ciklusa proizvoda do praćenja zahtjeva investitora i regulatornih tijela za metrikama o okolišu, društvu i upravljanju (ESG). Inovacije i digitalna transformacija omogućava praćenje, prilagođavanje i kretanje u skladu sa tempom industrije. Digitalizacija može pomoći kompanijama da se brzo prilagode promjenjivim trendovima, izazovima i prilikama te zadrže povjerenje svojih interesnih grupa.

Jačanje digitalne infrastrukture kada govorimo o farmaceutskim kompanijama jedan je od načina za uspjeh u svijetu u kojem nove tehnologije mijenjaju farmaceutsko okruženje. Jedna od kompanija u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala značaj ulaganja u inovativnost i digitalitaciju jeste i Bosnalijek.

U središtu strategije inovacija ove kompanije jeste kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj te je u 2023. godini iznos ulaganja u ovaj segment iznosio 1,5 miliona KM. Kroz ovaj proces kompanija razvija napredne formulacije lijekova koje ciljaju specifične zdravstvene potrebe pacijenata. Istraživački timovi u Bosnalijeku koriste najnovije tehnologije i naučna saznanja kako bi kreirali učinkovite i sigurne lijekove koji unapređuju kvalitet života. Primjenom naprednih tehnologija u proizvodnji, kompanija povećava efikasnost, smanjuje troškove te negativan uticaj na okoliš.

Digitalizacija

Digitalizacija je ključni pokretač koji Bosnalijeku omogućava prilagodbu brzim promjenama na tržištu i zadovoljavanje sve rigoroznijih zahtjeva regulatornih tijela i potrošača. Jedan od najznačajnijih koraka u digitalnoj transformaciji je uvođenje SAP (Systems Applications and Products) IT sistema. Ovaj sveobuhvatni sistem omogućio je potpunu automatizaciju poslovanja, donoseći niz prednosti koje su unaprijedile operativnu učinkovitost.

Primjena SAP sistema rezultirala je povećanom efikasnošću, omogućavajući bolje upravljanje zalihama i proizvodnjom. Kompanija je postigla optimizaciju proizvodnih linija i lanaca opskrbe, smanjujući zastoje i povećavajući produktivnost. Osim toga, SAP je omogućio bolju usklađenost s propisima, što je od izuzetne važnosti u farmaceutskoj industriji gdje su standardi kvalitete i sigurnosti vrlo visoki.

Doprinos ispunjenju cilja SDG 9

Ovakvim pristupom poslovanju kompanija Bosnalijek aktivno doprinosi ispunjenju Cilja održivog razvoja (SDG) 9 – izgraditi izdržljiviju infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost. Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije je ključan pokretač privrednog rasta i razvoja, a rast novih privrednih grana, digitalizacije, informacionih i komunikacionih tehnologija sve više dobiva na značaju.