Učešće u izradi Izvještaja o održivosti kompanije Bosnalijek

Farmaceutska kompanija Bosnalijek dd Sarajevo je upriličila prezentaciju prvog Izvještaja o održivom poslovanju kompanije (ESG). Osnivačice Udruženja „Korisno“, Amra Tabaković i Lejla Selmanagić, koje su svojom ekspertizom aktivno učestvovale i doprinijele izradi ovog izvještaja, skupa su sa Bosnalijek timom predstavile izvještaj predstavnicima domaćih kompanija, bankarskog sektora te regulatornih tijela.

Bosnalijek već godinama u svoje poslovanje inkorporira održivo poslovanje, ne samo kroz društvenu odgovornost prema zajednici već i prema svojim zaposlenicima kroz različite programe edukacija i zdravog radnog okruženja, uz poštivanje ljudskih prava te zaštitu okoliša. Kompanija Bosnalijek je pionir u Bosni i Hercegovini u segmentu podizanja svijesti o značaju ovakvog izvještavanja.

Informacije u Izvještaju referiraju se na GRI standarde izvještavanja, a cilj je transparentnost u Bosnalijek je pionir u našoj zemlji u segmentu podizanja svijesti o značaju ovakvog izvještavanja.

Tokom narednih godina, Bosnalijek planira raditi na unapređenju izvještavanja o održivosti, slijedom čega će Izvještaj o održivom poslovanju biti integrisan u finansijski godišnji izvještaj kompanije. Uvažavajući sve veći fokus na održivo poslovanje, proaktivnim pristupom Bosnalijek želi poboljšavati obim i kvalitet informacija u skladu s relevantnim EU direktivama koje definišu ovu oblast. Kroz održivo poslovanje kompanije, doprinosi se ispunjenju Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) te se podiže svijest o značaju implementacije održivog poslovanja.