SOS Dječija sela: MOVEIT4SOS za zdravlje, filantropiju i okoliš

Jedinstvena kampanja MOVEIT4SOS koju već tri godine implementira organizacija SOS Dječija sela u BiH kombinuje brigu o zdravlju uposlenika u kompanijama, smanjenje emisija CO2 i pomoć SOS porodicama. Ove godine kampanja se sprovodi od 10.06. do 10.11. a njen cilj je osigurati 76.000 KM za godišnje troškove života 2 SOS porodice u Sarajevu i Gračanici.

Fokus kampanje je briga o zdravlju zaposlenika bh. kompanija kroz motiviranje na aktivnosti kao što su šetanje, trčanje i vožnja biciklom čime se pruža direktna podrška sretnom, zdravom i bezbrižnom odrastanju djece bez roditeljskog staranja kroz filantropsko djelovanje kompanija. Kampanja doprinosi očuvanju okoliša kroz smanjenje emisije CO2.

Više informacija je sa nama podijelila Una Mesić, Senior Corporate Fundraiser SOS Dječijih sela u BiH: „Cilj kampanje je motivirati uposlenike kompanija koje odluče participirati u MOVEIT4SOS, na zdrave životne stilove, odnosno šetnju, trčanje i vožnju biciklom. Iskustvo iz prethodnih godina nam je pokazalo da kada ljudi razumiju svrhu, odlučuju se napraviti dodatni napor. Timovi kompanija koje su do sada učestvovale su pravili fascinantne rezultate, a najviše nas je oduševila atmosfera i pozitivna kompeticija koja je vladala među uposlenicima. Vjerujemo da će ovogodišnji učesnici kampanje preći 76.000 kilometara i na taj način emisiju CO2 smanjiti za 1977t.“

MOVEIT4SOS – sjajan alat za evidentiranje ušteda u emisiji CO2

„Dva su modela koje kompanije mogu odabrati: za svaki kilometar koji zaposlenik kompanije pređe, kompanija plaća 1 KM kao donaciju SOS Dječijim selima u BiH. Kompanije imaju mogućnost napraviti i fer procjenu kilometara koje će njihov tim preći, te odabrati pripadajući paket. Za učešće u kampanji se potpisuje ugovor sa SOS Dječijim selima u BiH, što je preduslov za aktiviranje profila kompanije na dashboard-u i mobilnoj aplikaciji koju koriste uposlenici. Dodatno, pripremili smo i materijale za uposlenike, te osigurali tehničku podršku za vrijeme trajanja kampanje”, dodala je Una.

Ukoliko vaša kompanija želi biti dijelom kampanje, kontaktirajte SOS Dječija sela u BiH na email: una.mesic@sos-ds.ba.