CSDDD direktiva i njena primjena

ESG koncept evoluira od etički razumnog pristupa do strategije sa dokazanim poslovnim povratom, a investitori od kompanija traže jasne metrike i podatke u vezi sa održivošću, društvenom odgovornošću i upravljanjem. Kada kompanije žele spojiti ili proširiti svoje poslovanje, ESG due diligence (dubinska analiza) dolazi u prvi plan. 

Svake godine od kompanija se traže sve detaljniji izvještaji o njihovim ESG aktivnostima a zadnja direktiva koja je usvojena u ovoj oblasti je Direktiva o dubinskoj analizi održivosti kompanija (CSDDD – Corporate Social Due Dilligence Directive) koju je EU parlament usvojio u aprilu ove godine. Ova je direktiva važna nadopuna postojećim propisima EU u području održivosti pa tako i CSRD direktivi. 

Naime, CSRD traži transparentnost i širenje pouzdanih, relevantnih i usporedivih informacija o održivosti, tj. postavlja obavezu izvještavanja. Obzirom da namjera EU nije ostati tek na izvještavanju, već pokrenuti stvarne promjene u ekonomiji koje će pomoći ispuniti ciljeve EU zelenog plana, CSDDD je fokusirana na promjenu korporativnog ponašanja

Cilj ove direktive jeste održivo i odgovorno korporativno ponašanje u globalnim lancima dobavljača. Od kompanija se zahtijeva da identificiraju, spriječe, ublaže i preuzmu odgovornost za negativne utjecaje svojih aktivnosti na ljudska prava i okoliš. Primjena ove direktive počinje 2027. godine.