UN Global Compact inicijativa

Logo

UN Global Compact (UNGC) je vodeća svjetska inicijativa za korporativnu održivost, pokrenuta od strane Ujedinjenih nacija 2000. godine. Okupljanjem kompanija, organizacija i vlada širom svijeta, UNGC nastoji stvoriti održivo globalno tržište promovisanjem odgovorne poslovne prakse.

Inicijativa se temelji na deset principa koji obuhvataju oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. UNGC podržava ciljeve održivog razvoja (SDGs), pružajući kompanijama smjernice kako da doprinesu njihovom ostvarenju.

Više od 20.000 kompanija i 3.800 neprofitnih organizacija u 160 zemalja je prihvatilo obaveze UN-ovog Global Compact-a. Potpisnici inicijative su kompanije iz različitih sektora od građevinarstva do finansijskih usluga, usluga podrške, IT kompanija, energetike.  

Koje su prednosti za kompanije? 

Reputacija: učešće u Inicijativi podiže ugled kompanija među potrošačima, investitorima i partnerima.

Umrežavanje: omogućava umrežavanje i razmjenu iskustava s vodećim svjetskim kompanijama i ekspertima.

Resursi i alati: pruža pristup raznim resursima, edukacijama i alatima za poboljšanje održivih praksi.

Razvoj poslovanja: promoviše inovacije i nove poslovne modele usmjerene na održivost.

Podrška i savjetovanje: kompanije dobijaju stručne savjete i podršku pri implementaciji održivih poslovnih strategija.

Ko se može prijaviti ?

Kompanije iz cijelog svijeta bez obzira na njihovu veličinu mogu postati članice UNGC-a, kao i neprofitne organizacije, akademske institucije i gradske uprave.

Kompanije potpisnice Inicijative su dužne redovno izvještavati o napretku u usklađivanju poslovanja s deset principa i ciljevima održivog razvoja.

Više o načinu prijave možete pronaći na linku