Razgovor sa Sabinom Softić o izazovima održivosti: strategije, izvještaji, usluge

Koje usluge u segmentu održivosti su tražene na našem tržištu, koje usluge nudi Deloitte te koje aktivnosti ova kompanija implementira u dijelu održivog poslovanja saznali smo od naše sagovornice Sabine Softić, voditeljice Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini te vodeće partnerice za reviziju u Centralnoj i Istočnoj Evropi. 

Kada je u pitanju izvještavanje kompanija na temu održivosti, očekuje se da će oko 50.000 velikih kompanija u EU i sve kompanije koje su izlistane na berzama u EU morati ispoštovati EU Direktivu o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) s ciljem povećanja transparentnosti u oblasti održivih aktivnosti. Identifikacija materijalnih tema o kojima treba izvještavati je izazov za mnoge kompanije. Koje usluge revizorske kuće nude klijentima koji se prvi put susreću sa kreiranjem izvještaja o održivosti i nefinansijskim izvještavanjem?

Imajući u vidu sve što ste naveli kada je riječ o izvještavanju o korporativnoj održivosti CSRD, vrijedi istaknuti da je pored revizije-pregleda nefinansijskih izvještaja odnosno izvještaja pripremljenih u skladu sa CSRD, procjena spremnosti kompanija za CSRD zapravo trenutno i najtraženija usluga u domenu održivosti, koja uključuje procjenu dvojne materijalnosti, gap analizu, izradu mape puta za usklađenost sa CSRD, te podršku kod pripreme prvog CSRD izvještaja za kompanije.

Sabina Softić

Na osnovu rezultata gap analize i mape puta, kompanijama nudimo dodatne usluge koje podrazumijevaju podršku pri implementaciji zahtjeva koji su vezani za CSRD. Takvih usluga je zaista mnogo, uključujući i pripremu posebnih ESG politika, ažuriranje procesa vezanih za izvještavanje, izračun emisija GHG gasova, priprema tranzicijskog plana i priprema objava vezanih za EU Taxonomy.

Da li ste na našem tržištu već imali zahtjeva za ovakvim uslugama?

Zahtjevi za Deloitteove usluge u domenu održivosti se razlikuju u svakoj zemlji u regiji. Kada je riječ o tržištu Bosne i Hercegovine, uspješno smo sproveli mnoge projekte vezane za ESG, SDG i održivost generalno. Ipak, zahtjevi za CSRD uslugama su još uvijek najviše prisutni na tržištu zemalja Evropske Unije.

Koje aktivnosti Deloitte sprovodi u segmentu ESG i održivosti?

Deloitte na globalnom nivou sprovodi niz aktivnosti u domenu ESG-a i održivosti za koje je više detalja dostupno u najskorijem Deloitteovom izvještaju o globalnom utjecaju za 2023. godinu. Poseban dio izvještaja čine i ESG naglasci, gdje za okolišno upravljanje vrijedi pomenuti smanjenje GHG emisija, ali i napredak u postizanju ciljeva Deloitteove WorldClimate strategije da postanemo net-zero do 2030. godine.

Kada je riječ o društvenom upravljanju, ponosni smo na naše brojne WorldClass inicijative kroz koje naši uposlenici direktno dijele znanja sa targetiranim skupinama širom svijeta – bilo da je to rad sa djecom ili sa mladim profesionalcima, nastojimo kroz dijeljenje znanja ulagati u bolje društvo. Ženska Mentorska Mreža, projekat koji već tri godine sprovodimo sa Addiko Bankom Sarajevo, primjer je upravo takve jedne inicijative u Bosni i Hercegovini, koja mladim profesionalnim i ambicioznim ženama na početku karijere kroz treninge i mentorstvo pomaže da ostvare svoj puni karijerni potencijal. Također, ulažemo i u profesionalni razvoj i učenje svih uposlenika – od pristupa globalnim Deloitte platfromama za učenje, ali i platformama kao što su LinkedIn Learning i Udemy for Business, pa sve do podrške u procesima certifikacija (ACCA, CFA, CISA i brojni drugi).

U domenu korporativnog upravljanja, kao kompanija zaista dajemo jednake prilike kolegama da svojim trudom i zalaganjem rastu u profesionalce i lidere. Na globalnom nivou, Deloitte Global Board of Directors broji 35% žena, a zaista sam ponosna vidjeti da širom regiona iz godine u godinu raste broj partnerica i direktorica u Deloitteu.