Očuvanje života na zemlji (SDG 15)

Šume pokrivaju skoro 31 posto kopnene površine naše planete. Od vazduha koji udišemo do vode koju pijemo i hrane koju jedemo – šume nas održavaju. One su dom za više od 80 posto svih kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Zato je bitno zaštiti, uspostaviti i promovisati održivo korištenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikost. Klimatske promjene nisu problem budućnosti, one se događaju nama i one se događaju sada.

Cilj SDG 15

Cilj održivog razvoja (SDG) 15 poziv je na akciju čiji je fokus očuvanje i obnova kopnenih ekosistema. Naglašava hitnu potrebu za zaustavljanjem gubitka bioraznolikosti, suzbijanjem dezertifikacije, preokretom degradacije zemljišta i zaustavljanjem gubitka prirodnih staništa. Pod nazivom “Očuvanje života na zemlji”, SDG 15 svjedoči o međusobnoj povezanosti ljudskog blagostanja i zdravlja naše planete.

Cilj je strukturiran oko nekoliko ciljeva, uključujući održivo upravljanje šumama, obnovu degradiranih zemljišta i uspješno očuvanje planinskih ekosistema i bioraznolikosti. Šume igraju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. S ciljem poboljšanja napora u pošumljavanju, SDG 15 ne samo da radi na očuvanju bioraznolikosti, već također doprinosi egzistenciji miliona koji ovise o šumskim resursima.

Jedan od značajnih izazova kojima se bavi SDG 15 je alarmantna stopa degradacije zemljišta i gubitak obradivog zemljišta, što predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti hrane i sposobnosti čovječanstva da održi svoje stanovništvo. 

SDG 15 naglašava kritično pitanje krivolova i trgovine divljim životinjama. Pozivajući na prestanak ovih nezakonitih aktivnosti, nastoje se zaštititi vrste kojima prijeti izumiranje,  kako bi se očuvala bioraznolikost koja je ključna za ekološku ravnotežu i otpornost ekosistema.

SDG 15 nije samo ekološki cilj. To je nacrt za osiguravanje održive budućnosti za sav život na Zemlji. Zaštitom, obnavljanjem i promocijom održivog korištenja kopnenih ekosistema, čuvamo biološku raznolikost naše planete i osiguravamo zdrav,  otporan okoliš za buduće generacije. Postizanje Cilja održivog razvoja 15 ključni je korak prema ostvarenju vizije svijeta u kojem je ljudski napredak u skladu s prirodom.

Primjer svjetske kompanije koja aktivno radi na provedbi SDG 15 je Unilever, multinacionalna korporacija koja djeluje u industriji robe široke potrošnje. Unileverovi napori su višestruki, usredotočeni na održive izvore, biološku raznolikost i prakse očuvanja, što je u skladu s njihovom širom predanošću održivosti i zaštiti okoliša.