Auto industrija: trendovi i izazovi održivog poslovanja

Industrija automobila je već dugo suočena s izazovima u pogledu njenog uticaja na okoliš. Sektor automobilske industrije podložan je različitim certificiranjima i standardima koje kompanije moraju ispuniti kako bi pokazale svoju posvećenost održivosti. Održivost će imati značajan uticaj na sve vodeće kompanije u auto industriji u narednih deset godina a neki od ESG trendova u ovom sektoru su:

  • Električna vozila (EV): prelazak na električna vozila dobiva sve veći zamah u automobilskom sektoru potaknut potrebom za smanjenjem emisija CO2 i borbe protiv klimatskih promjena. Pritisak sa kojim se ova industrija susreće je veliki kako iznutra tako i izvana. Naime, Evropski parlament je u 2023. godini odobrio zakon o zabrani prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila u EU od 2035. godine, s ciljem ubrzanja prelaska na električna vozila i borbe protiv klimatskih promjena.
  • Održivi lanac dobavljača: ova industrija se sve više fokusira na stvaranje održivog lanca dobavljača kroz odgovorno nabavljanje sirovina.
  • Društvena odgovornost: kompanije iz automobilske industrije naglašavaju svoju društvenu odgovornost promovisanjem različitosti i inkluzije, podržavajući zajednice i poboljšavajući radne uslove za svoje zaposlenike.
  • Cirkularna ekonomija: kompanije nastoje smanjiti otpad i stvoriti zatvoreni sistem za materijale i proizvode. To uključuje upotrebu recikliranih materijala i stvaranje rješenja za kraj životnog vijeka vozila.

Značajan izazov je upravljati tranzicijom na profitabilan način, jer bez toga inovacije i opstanak neće biti mogući, bez obzira na snagu ESG referenci. Neki od izazova su globalni lanac dobavljača, nedostatak standardizacije u ESG izvještavanju, nedostatak konsenzusa o tome koji ESG parametri su najvažniji za auto industriju, kvalitet i dostupnost podataka za obradu ESG izvještavanja, veliki broj novih regulativa koje pokrivaju ovu oblast.

Nisu sve kompanije u istom položaju kada su u pitanju sposobnosti i ulaganja u ključne oblasti od značaja ovu industriju. Razumijevanje načina na koji su kompanije pozicionirane i rangirane u najznačajnijim temama mogu biti vodeći indikator za njihovo buduće poslovanje i poziciju na tržištu.