Tri stuba održivosti

Tri osnovna stuba na kojima se temelji strategija održivosti su društveni, ekonomski i ekološki stub a kratko pojašnjenje svakog stuba pročitajte u nastavku.

Social/ Društveni stub

Društveni stub održivog razvoja kompanije podrazumijeva podržavanje vrijednosti koje promovišu pravičnost i poštovanje prava pojedinca. Neki od principa na kojima se zasniva ovaj stub su:

  • borba protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, podrška rodnoj ravnopravnosti,
  • podrška smanjenju društvenih nejednakosti kroz saradnju sa lokalnim i međunarodnim udruženjima i projektima koja se bavi humanitarnim pitanjima ali i pitanjima podrške projektima edukacije ili sporta,
  • podsticanje transparentnosti u radu i izvještavanju kompanije.

Economy/ Ekonomski stub

Ovaj stub se zasniva na sposobnosti kompanija da razviju odgovoran ekonomski sistem integrisan u poslovni model i strategiju kompanije. Drugim riječima, kompanije moraju podsticati i promovisati zaštitu okoliša ograničavanjem rizika koje predstavlja njihova proizvodnja. Odabir dobavljača koji su certificirani za održivost, recikliranje proizvoda, upotreba obnovljivih sirovina su osnovni aspekti ekonomskog stuba u segmentu održivosti.

Ecology/Ekološki stub

Stub životne sredine je zasnovan na posvećenosti zaštiti životne sredine smanjenjem rizika i mjerenjem uticaja aktivnosti kompanija na životnu sredinu. Izazovi za kompanije u ovoj oblasti su čuvanje prirodnih resursa, praćenje karbonskog otiska i smanjenje stakleničkih plinova.