Program cirkularne ekonomije

Sve veći broj kompanija i potrošača je zainteresovan za produženje životnog ciklusa proizvoda putem modela cirkularne ekonomije. To podrazumijeva inoviranje dizajna proizvoda i često redefinisanje strategije kompanije te izbora dobavljača u smislu praćenja cijelog procesa.

Kao primjer kompanije koja je napravila korak ka cirkularnoj ekonomiji je i švedski maloprodajni konglomerat IKEA koji se obavezao na program povrata artikla, cirkularne usluge i ulaganja u održive materijale. Program Buy-Back omogućava kupcima IKEA-e da vrate svoj namještaj kako bi se prenamijenio ili reciklirao, podržavajući time koncept cirkularne ekonomije. Ova kompanija također omogućava kupcima da iznajmljuju predmete ili kupuju renoviran nameštaj kako bi promovisali ponovnu upotrebu proizvoda te ohrabrili kupce da praktikuju održive navike kupovine. Konačno, mnogi proizvodi su napravljeni od drveta sa FSC certifikatom i reciklirane plastike kako bi se smanjio štetan uticaj kompanije na okoliš.

FSC – Forest Stewardship Council – je Vijeće koje certificira šume kako bi se osiguralo odgovorno upravljanje šumama. FSC certificirane šume moraju se upravljati prema najvišim ekološkim, društvenim i ekonomskim standardima.