Jedan od pionira u primjeni ESG standarda u BiH

OREA je marketplace sa misijom da svjesnim kupcima ponudi kolekciju provjerenih i kvalitetnih proizvođača sa širokim spektrom proizvoda koji su etički proizvedeni, održivi i ručno rađeni. 

Brendovi okupljeni na ovoj online platformi pioniri su u održivom poslovanju, opredjeljeni ka očuvanju prirode, korištenju recikliranih materijala i  organskoj proizvodnji. OREA brendovi teže održivosti s naglaskom na  samozapošljavanje žena. Osim što pruža priliku malim biznisima da svoje proizvode plasiraju na regionalno i svjetsko tržište,  OREA platforma je jedan od pionira u primjeni ESG standarda u Bosni i Hercegovini, s naglaskom  na ekološke i društvene aspekte. Više od 80% brendova na OREA platformi vode žene, pokazujući snagu  ženskog poduzetništva u regiji, a čak 70% njih već primjenjuje ili razmišlja o smanjenju  otpada i korištenju održivih materijala u proizvodnji.

OREA želi da očuva i oživi stare tradicije i način na koji su se nekada konzumirali proizvode, tako da su njihovi ciljevi usklađeni sa trenutnim pomakom u konzumerizmu od masovno proizvedenih i brzih modnih brendova prema malim proizvođačima koji proizvode ograničen broj proizvoda i brinu o njihovom društvenom i ekološkom uticaju. 

Logo OREA

OREA platfroma povezuje preko 200 lokalnih proizvođača sa svjesnim kupcima iz cijelog svijeta koji traže ograničene, održive i visokokvalitetne proizvode. Podstiču  i podupiru naše proizvođače da usvoje odgovornu proizvodnju koja ima pozitivan društveni i ekološki uticaj. Posvećeni su smislenoj, autentičnoj, transparentnoj i odgovornoj potrošnji.