Jednake mogućnosti za sve zaposlenike 

Marriot International definise tri stuba za dobrobit svoji zaposlenika

Rješavanje pristrasnosti na radnom mjestu i kreiranje boljih strategija za različitost, jednakost i inkluziju (DEI – Diversity, Equality, Inclusion) postaje fokus mnogih kompanija koje sprovode održivo poslovanje. 

U Evropskoj uniji od kompanija se očekuje da sprovode programe koji balansiraju rodnu i rasnu različitost. Cilj ovih programa je podjednako uključiti sve kategorije stanovništva koje bi se mogle suočiti sa izazovima prilikom procesa zapošljavanja – bilo da se radi o osobama sa fizičkim invaliditetom, oštećenjem sluha, vida, i slično. Također, ovi programi podrazumijevaju obuku i podršku s ciljem da se svim novim zaposlenicima pruže jednaki uslovi za adekvatan početak rada.

Primjer jedne internacionalne kompanije koja se bavi ovim pitanjima je i grupacija Marriot International. Naime, od svog osnivanja 1927. godine, Marriott International je dao prioritet u primjeni DEI koncepta. Ovaj koncept je dio strateških ciljeva poslovanja grupacije te identifikuje tri stuba dobrobiti zaposlenika: osjećati se dobro u vezi sa sobom, na radnom mjestu i ulozi kompanije u društvu.