UNESCO i L’Oreal za rodnu ravnopravnost

SDG 5 rodna ravnopravnost

Cilj održivog razvoja 5 (SDG) tiče se osnaživanja žena i promovisanja rodne ravnopravnosti. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki efekat na druga područja razvoja.

U današnjem svijetu nažalost muškarci i žene još uvijek nemaju jednake mogućnosti i jednaku platu na radnom mjestu. Prema UNESCO-vom naučnom izvještaju: Trka protiv vremena za pametniji razvoj, naučnice obično imaju kraće i manje plaćene karijere. Njihov rad je nedovoljno zastupljen u renomiranim naučnim časopisima. Žene obično dobijaju manje iznose grantova za istraživanje od njihovih muških kolega i imaju manje priznanja: samo 12% članova nacionalnih naučnih akademija su žene. U privatnom sektoru situacija nije mnogo svjetlija. Žene osnivačice tehnoloških start-upova i dalje se bore za pristup finansijama, a u velikim tehnološkim kompanijama žene su i dalje nedovoljno zastupljene na vodećim i tehničkim pozicijama. 

Nedostatak rodne ravnopravnosti usporava razvoj svake zemlje. Kada otežavamo djevojkama i ženama da izaberu karijeru u nauci, ugrožavamo i sposobnost zemlje da se suoči sa rješavanjem složenih problema. 

Kako pojedinačno kompanije mogu doprinijeti rješavanju ovog problema primjer je sinergija Fondacije L’Oréal i UNESCO koji rade zajedno više od 20 godina. Kako bi pomogli da se više naučnica osnaži da ravnopravno sa muškim kolegama učestvuju u rješavanju velikih izazova s kojima se čovječanstvo suočava, svake godine, kroz L’Oréal-UNESCO program za žene u nauci podrži se više od 250 talentovanih mladih naučnica. Kroz 52 programa, Fondacija L’Oréal i UNESCO podržavaju naučnice u ključnom periodu u njihovoj karijeri, tokom pripreme teze ili postdoktorskih studija.