Održivost kao dio svakodnevne agende

Simboli vezani za ESG

Društvo nastoji razviti dugoročnu, održivu viziju budućnosti, a poslovna etika, društvena odgovornost i okoliš su briga društva. Vlade svakodnevno donose zakone u ovom segmentu, kompanije prilagođavaju poslovanje i komunikaciju, a potrošači mijenjaju kupovne navike.

Pitanja etike, društvene odgovornosti i održivosti u poslovanju pomjerene su sa marginalnih tema u mainstream odnosno dio su svakodnevne agende svake ozbiljnije kompanije.

Primjeri su brojni a jedan od njih je i kompanija Mars, jedan od najvećih proizvođača čokolade, koja je pokrenula “Održivi plan generacije” vrijedan milijardu dolara za rast kompanije koji će imati pozitivan efekat na ljude, planetu i poslovanje.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) je prvi indeks koji rangira performanse održivosti najvećih svjetskih kompanija od kada je pokrenut 1999. godine. Od tada je značajno proširio svoje kriterije procjene i danas se smatra zlatnim standardom za rangiranje korporativne ekološke, ekonomske i upravljačke komponente.